Kontakt

Peter Bloom
Näringslivsstrateg företagsstöd
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se

Malena Bendelin
Näringslivsstrateg landsbygdsutveckling
Telefon: 0498-26 90 00 
E-post: malena.bendelin@gotland.se

Beata Afzelius
Näringslivsstrateg mat- och livsmedel
Telefon: 0498-26 90 06 
E-post: beata.afzelius@gotland.se

Mats Jansson
Näringslivsstrateg besöksnäring
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Karin Winsnes
Näringslivsstrateg besöksnäring
Telefon: 0498-20 17 02
E-post: karin.winsnes@gotland.se

Lina Holmgren
Projektledare tillväxtprogram, regionalt tillväxtarbete
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

Petra Thunegard Gråberg
Näringslivs- och kompetensförsörjningsstrateg
Telefon: 0498-26 92 13
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Näringslivsutveckling

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny tillväxtplan som ska sträcka sig fram till år 2020.

Region Gotlands näringslivspolitiska program tog formellt slut vid årsskiftet och nu arbetar vi med att ta fram en ny tillväxtplan.

Den kommande planen ska gälla fram till år 2020 och handlar om vårt långsiktiga arbete med tillväxt, näringslivsfrågor och befolkningsökning.

I den nya planen tar vi ett bredare grepp om tillväxtfrågan och får en tydligare koppling till den nationella strategin och vårt grunduppdrag från staten.

Läs intervjun med näringslivschef Stefan Perssons där han berättar mer om den kommande tillväxtplanen här:

Vill du ta del av det tidigare gällande näringslivspolitiska programmet så hittar du mer information om det i vänstermenyn.

Hitta direkt