Kontakt

Näringslivsstrateg för Företagsklimat
Johann Malmström
Tfn: 0498- 26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från näringslivsfrukost

Näringslivsträff

Med jämna mellanrum arrangerar Region Gotland näringslivsträffar runt om på ön. Då vill vi träffa dig och andra viktiga företagare för nätverkande och samtal om företagsklimat och utvecklingsarbeten på Gotland.

 

Information om regional utveckling, projekt och stöd till företag

Här kan du bland annat läsa mer om att skapa projekt och ansöka om finansiering. Du hittar även information om stöd utifrån coronapandemin och kontaktuppgifter till företagsjouren.