Kontakt

Näringslivsstrateg för Företagsklimat
Johann Malmström
Tfn: 0498- 26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Människor på en matmarknad som handlar och pratar med varandra.

Näringslivsträff

Med jämna mellanrum arrangerar Region Gotland näringslivsträffar runt om på ön. Då vill vi träffa dig och andra viktiga verksamheter inom näringslivet för nätverkande och samtal om företagsklimat och utvecklingsarbeten på Gotland.

Näringslivsfrukost

Varje år anordnas näringslivsfrukostar för att samla Gotlands näringsliv till nätverkande, fika och informationstillfälle.

Senaste frukosten, den 31 maj 2023, berättade bland andra Region Gotlands verksamheter om om utvecklingen inom relevanta samhällsbyggnadsfrågor och finansiering till företag. 

 

Information om regional utveckling, projekt och stöd till företag

 

Här kan du bland annat läsa mer om 

  • att skapa projekt
  • att ansöka om finansiering
  • hur du synliggör din verksamhet på gotland.com
  • energirådgivning för minskade energikostnader
  • hur du kan engagera dig i energiomställningen