Kontakt

Näringslivsstrateg för Företagsklimat
Johann Malmström
Tfn: 0498- 26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från näringslivsfrukost

Näringslivsträff

Med jämna mellanrum arrangerar Region Gotland näringslivsträffar runt om på ön. Då vill vi träffa dig och andra viktiga företagare för nätverkande och samtal om företagsklimat och utvecklingsarbeten på Gotland.

Välkommen till näringslivsfrukost - torsdag den 3 december 2020

Välkommen till digitalt morgonmöte om nuläge, pågående projekt och nya möjligheter för Gotlands näringsliv

I denna tid samlas vi på avstånd och förhoppningsvis har du gott kaffe tillgängligt där du befinner dig, hemma eller på jobbet.

Tid: Torsdag den 3 december, klockan 08.00–09.15

Plats: Digitalt via Zoom. Du behöver inget eget Zoom-konto, följ bara länken.
Zoom-länk till Näringslivsfrukost den 3 december 2020

Koppla gärna upp dig i god tid och säg god morgon i chatten, så får vi alla veta vilka och hur många som deltar. Vi kommer att ha en bemannad chatt där du kan ställa frågor.

Programmet

  • Utmaningen här och nu - Hur hanterar vi pandemins effekter i det gotländska näringslivet? Peter Lindvall och Eva Nypelius sammanfattar stödinsatser från i våras och fram till idag. Representanter från det gotländska näringslivet återger effekterna av dessa.

  • Regional utveckling och tillväxt - Om det fortsatta arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförande under 2021, särskilt avseende dess koppling till näringslivsutveckling och tillväxt på ön.

  • Aktuellt inom näringslivsutveckling och tillväxt - Presentation av projekt med riktning mot näringslivsutveckling. Vi lyfter även näringslivsberedningens samarbete för företagsklimat och tillväxt samt Gotlands energiomställning.

  • Avslutning och summering

 

Information om regional utveckling, projekt och stöd till företag

Här kan du bland annat läsa mer om att skapa projekt och ansöka om finansiering. Du hittar även information om stöd utifrån coronapandemin och kontaktuppgifter till företagsjouren.