Kontakt

Näringslivsstrateg för Företagsklimat
Johann Malmström
Tfn: 0498- 26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från näringslivsfrukost

Näringslivsträff

VÄLKOMMEN PÅ NÄRINGSLIVSTRÄFF

Med jämna mellanrum arrangerar Region Gotland näringslivsträffar runt om på ön. Då vill vi träffa dig och andra viktiga företagare för nätverkande och samtal om företagsklimat och utvecklingsarbeten på Gotland.

NÄSTA TRÄFF: Under årets sista näringslivsfrukost står platsutveckling, småföretagande och utbildning i fokus. Kompetensutveckling är en förutsättning för tillväxt över hela ön. Eva Nypelius inleder, vi får även en presentation av regionens strategi för serviceutbud över hela ön.  

NÄR: Måndag den 9 december, frukost kl 07,30, programmet börjar 07,45 och håller på fram till 09,30

VAR: Ljusgården Visborg, Visborgsallén 19

Anmäl dig på foretag@gotland.se

Hitta direkt