Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Emelie Waktel
Trafikplanerare
Telefon: 0498-26 90 43
E-post: emelie.waktel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Cyklist ute på sommarvägar

Europeiska mobilitetsveckan på Gotland

Europeiska mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. 

Den Europeiska mobilitetsveckan, kort kallat Mobilitetsveckan, äger rum 16–22 september varje år. Varje kommun eller region utformar sina egna aktiviteter under veckan. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Veckan gick tidigare under namnet Trafikantveckan. Efter en omröstning om namnet bland Sveriges kommuner vann förslaget Europeiska mobilitetsveckan då det ansågs vara ett tydligare och mer rättvisande namn. Det engelska namnet på veckan är European Mobility Week.

Mobilitetsveckan 16 - 22 september 2021

Under Mobilitetsveckan uppmärksammar Region Gotland på bred front hållbart resande och fossilfria transporter. Programmet skapar vi tillsammans och den som vill kan anordna en programpunkt under veckan. Varje år har kampanjen ett tema och slogan. 2021 års tema är Hållbar mobilitet - sunt och tryggt och har en slogan som säger Res hållbart, håll dig frisk. Håll dig frisk, res hållbart. 

Årets program: Mobilitetsveckan 2021

 

Program och tema tidigare år