Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Cyklist ute på sommarvägar

Europeiska mobilitetsveckan på Gotland

Europeiska mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. 

Den Europeiska mobilitetsveckan, kort kallat Mobilitetsveckan, äger rum 16–22 september varje år. Varje kommun eller region utformar sina egna aktiviteter under veckan. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Europeiska mobilitetsveckan på Gotland - vill ni engagera er?

Sedan 2022 är det Energicentrum Gotland som koordinerar Mobilitetsveckan på Gotland. Föreningar, organisationer och företag kan alla bidra aktiviteter och engagemang utifrån sitt perspektiv.

Läs mer om veckan här: https://energicentrum.gotland.se/mobilitetsveckan/