Kontakt

Mattias Edsbagge
Enhetschef miljö- och hälsoskydd
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: Region Gotland, 621 81 VISBY
E-post: mattias.edsbagge@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vindkraftverk som är igång

Miljö- och hälsoskydd

Välkommen till Region Gotlands miljö- och hälsoskyddssidor. Här hittar du information om till exempel vad som gäller kring miljöfarlig verksamhet, buller, offentliga miljöer, bostadsmiljön och mycket mer.

Vad är miljö- och hälsoskydd? 

Region Gotlands miljö- och hälsoskydd arbetar med kontroll av sådant som kan påverka miljön och människors hälsa. Enskilda avloppsanläggningar, lantbruksverksamheter och förorenad mark är några exempel. Vi gör tillsyn och prövar tillstånd för nya verksamheter. 

Här hittar du information om verksamheter som påverkar miljön och hälsan och hur du ska gå tillväga om du vill göra en anmälan eller ansökan. 

Kontakta oss! 

Läs mer om lagstiftningen som styr vårt arbete

Läs mer om miljö- och hälsoskyddsarbete hos andra myndigheter

Hitta direkt