Kontakt

Medicinsk fotvård efter remiss utförs vid följande mottagningar:
 

Vårdcentralen Slite
Besöksadress: Storgatan 79
Telefon: 0700-83 24 90

Fothälsan, Helén Eriksson
Besöksadress: Visborgsallén 47, våning 3
Telefon: 0704-67 32 07

Fotvården Korpen, Sara Söderström
Besöksadress: Brömsebroväg 8
Telefon: 0739-08 53 80

Fina fötter, AnnMari Randleff
Besöksadress: När Gamla Skola 19
Telefon: 0731-80 49 79

Michelles Fotvård AB, Michelle Paulsson
Besöksadress: Cypressgatan 1U
Telefon: 0739-01 18 41

Fårösunds Fotterapi, Tina Mårtensson
Besöksadress: Kustparksvägen 10, Fårösund. 
Telefon: 0760-05 56 19
 
Vid vård hos dessa utförare kan resa till och från behandlingen vara ersättningsberättigad som sjukresa.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på undersidan av fötter med tår som fått glada ansikten (Foto: Mostphotos)

Medicinsk fotvård

Läs mer om Medicinsk fotvård på www.1177.se/Gotland/medicinsk-fotvard_gotland