Kontakt

Medicinsk fotvård efter remiss utförs vid följande mottagningar:
 

Vårdcentralen Slite

Besöksadress: Storgatan 79

Telefon: 070 083 24 90

Fothälsan, Helén Eriksson

Besöksadress: Visborgsallén 47 vån 3

Telefon: 0498-47 11 10

Fotvården Korpen, Sara Söderström

Besöksadress: Brömsebroväg 8

Telefon: 073 908 53 80

AnnMari Randleff

Besöksadress: När Gamla Skola 19

Telefon: 073 180 49 79

Michelles Fotvård AB

Besöksadress: Cypressgatan 1U

Telefon: 073 901 18 41

Vid vård hos dessa utförare kan resa till och från behandlingen vara ersättningsberättigad som sjukresa.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på undersidan av fötter med tår som fått glada ansikten

Medicinsk fotvård

Endast patienter inom riskgrupper för komplikationer remitteras till behandling.
Patienter med sjukdomstillstånd i foten relaterade till diabetes mellitus kan remitteras till medicinsk fotvård. Fotproblem som inte är relaterade till skada/sjukdom på foten remitteras inte till medicinsk fotvård.
 
Exempel på förhållanden som inte berättigar till fotvårdsremiss är hög ålder, orörlighet, övervikt, synnedsättning eller övriga problem relaterade till andra kroppsdelar än foten.

Avgift

Avgiften för fotvård efter remiss är 200 kronor. Högkostnadsskydd gäller.

Övriga 

Personer som inte remitteras till medicinsk fotvård kan söka vård vid vårdgivare med avtal eller övriga fotvårdsterapeuter. Behandlingsersättningen betalas då i sin helhet av kunden. Sjukreseersättning utges inte.