Kontakt

Medborgarplatsen
Mästergatan 5E                                                                                                                                  621 82 Visby

Telefon:  0498-20 36 06

E-post: integrationsenheten@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Medborgarplatsen

Till vårt medborgarkontor är alla som är nyanlända och har svenska som andraspråk välkomna med praktiska frågor om hur det fungerar i det nya samhället.

Här kan en få hjälp med att förstå ett brev från myndigheter, en räkning, hjälp att förstå hur en ska fylla i en blankett, vi guidar personer rätt i vilka myndighetskontakter de ska ta, ta kontakt med hälso- och sjukvården eller ringa telefonsamtal till myndigheter. Våra språkkompetenser: svenska, arabiska, dari, spanska, engelska och persiska.


Öppettider

Måndag 10.00–15.00
Tisdag–fredag 9.00–15.00
Besöksadress: Mästergatan 5E, Visby
Telefon: 0498-26 36 06
E-post: integrationsenheten@gotland.se