Kontakt

Adress:
Norra Hansegatan 6B                                                                                                                      621 82 Visby

Telefon:  0498-20 36 06

E-post: integrationsenheten@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Medborgarplatsen

Till vårt medborgarkontor är alla som är nyanlända på Gotland (och i Sverige) och har svenska som andraspråk välkomna med praktiska frågor om hur det fungerar i det nya samhället.

Här kan man få hjälp med att förstå ett brev från myndigheter, en räkning, hjälp med att förstå hur en blankett ska fyllas i.

Vi guidar personer rätt i kring vilka myndighetskontakter de ska ta, att ta kontakt med hälso- och sjukvården eller ringa telefonsamtal till myndigheter.

Våra språkkompetenser: svenska, arabiska, dari, persiska, engelska och ryska.

Det finns tillgång till dator.

Öppettider på drop-in

Måndagar klockan 13.00-15.00

Om du inte kan komma på dropin-tid, kontakta oss så bokar vi ett möte.

Besöksadress: Norra Hansegatan 6B
Telefon: 0498-20 36 06
E-post: integrationsenheten@gotland.se