Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämndens protokoll

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla protokoll avidentifieras. Detta kräver ett omfattande manuellt arbete, vilket gör att det kan dröja upp till några veckor efter justering innan protokollen kan publiceras på hemsidan.