Sök

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden hanterar frågor inom bygglov, plan, geografisk information, miljö- och hälsoskydd, alkohol och livsmedel.

Nämndens frågor hanterades tidigare i Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som båda upphörde den 31 december 2018.

Sammanträdesdagar

  • 8 februari (arbetsutskott 26 januari)
  • 26 mars (arbetsutskott 8 mars)
  • 16 april (arbetsutskott 4 april)
  • 15 maj (arbetsutskott 2 maj)
  • 17 juni (arbetsutskott 4 juni)
  • 14 augusti extra arbetsutskott
  • 18 september (arbetsutskott 4 september)
  • 21 oktober (arbetsutskott 2 oktober)
  • 20 november (arbetsutskott 7 november)
  • 17 december (arbetsutskott 2 december)

Ledamöter

Presidiet

M Andreas Unger ordförande
S Thomas Karlström 1:e vice ordförande
C Lars Thomsson 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter

S Thomas Karlström
S Kjell Wahlström
S Jenny Larsson
S Inger Werkelin Carlsson
M Andreas Unger
M Håkan Onsjö
M Ingemar Lundqvist
C Lars Thomsson
C Kerstin Löfgren-Dahlström
C Karl-Johan Boberg
V Tore Tillander
MP Karl-Allan Nordblom
SD Lars Engelbrektsson

Ersättare

S Mikael Nilsson
S Kent Lind
S Cecilia Andrén
S Torsten Andersson
S Ylva Bendelin
M Niklas Carlberg
M Jimmy Larsson
C Niklas Gahne
C Stellan Sigsarve
KD Leif Nellmer
V Peter Lassander
MP Hanna Wijkström
SD Rune Lundgren

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) skall alla protokoll avidentifieras. Detta kräver ett omfattande manuellt arbete, vilket gör att det kan dröja upp till några veckor efter justering innan protokollen kan publiceras på hemsidan.

Möteshandlingar från 2023 och tidigare

Senare under 2024 kommer du kunna hämta äldre möteshandligar genom Region Gotlands e-arkiv. Tills vidare kan du begära ut kallelser och protokoll från 2023 och tidigare genom att skicka e-post till regiongotland@gotland.se.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00