Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden hanterar frågor inom bygglov, plan, geografisk information, miljö- och hälsoskydd, alkohol och livsmedel.

Nämndens frågor hanterades tidigare i Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som båda upphörde den 31 december 2018. 

De tidigare nämndernas kallelser och protokoll kan du hitta här:

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla protokoll avidentifieras. Detta kräver ett omfattande manuellt arbete, vilket gör att det kan dröja upp till några veckor efter justering innan protokollen kan publiceras på hemsidan.