Kontakt

Bo Eriksson 
Avdelningschef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 33 69
E-post: bo.eriksson@gotland.se

Josefin Jessen
Chef för avdelningen måltid, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498-26 94 50
E-post: josefine.jessen@gotland.se

Följ oss på instagram @maltidgotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Grönsaker

Skolmåltider

Goda matvanorna har stor betydelse för hälsan, både för barn och för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära.

Förskolan och skolan har tillsammans med hemmet i uppgift att grundlägga en positiv syn på mat och ge eleverna goda matvanor. 

Lunchen ska motsvara en tredjedel av dagsbehovet av näringsämnen och vitaminer. Vi utgår från Region Gotlands mat- och måltidspolicy och arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska samt närproducerade livsmedel. Barn och elever får specialkost om det är motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl.

Det finns totalt 27 tillagningskök inom förskolan/grundskolan och gymnasieskolan. Tillagningsköken lagar mat till ytterligare 16 mottagningskök och 35 serveringskök. Under de senaste åren har ett stort antal renoveringar och ombyggnationer genomförts i köken för att möjliggöra ökad tillagning från grunden och nära matgästen.