Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Luncherbjudande - information till gymnasieelever, restauranger och butiker

Alla elever som har distansundervisning på gymnasiet hade under våren möjlighet att  hämta lunchlåda vid olika restauranger och butiker spritt över hela Gotland. 

Att beslutet handlade om lunchlådor och att inte gå till en restaurang och äta sin lunch berodde på uppmaningen att vara hemma för att undvika smittspridning samt att eleverna hade ett ansvar för att delta i skolundervisningen men nu via distansundervisning. Det var ca 1 700 elever som gavs möjligheten.

Luncherbjudandet var också ett led i Regionens ambition att stödja Gotlands företagare.

Luncherbjudandet har utvärderats och sammanfattningsvis har:

 • 87 aktörer anslöt sig för att erbjuda luncher varav
 • 80 restauranger
 • 7 livsmedelsbutiker
 • 24 utanför Visby, 63 i Visby

Totalt 46 000 luncher har sålts. Möjliga dagar att nyttja erbjudandet var 42 vilket innebär i snitt 1 095 luncher per dag. 

Total kostnad för regionen beräknas för luncherna uppgå till 2,9 mnkr. Alla luncher har ännu inte fakturerats regionen men beräknas komma in under hösten. Dessa är medräknade i 2,9. Samtidigt finns vissa minskade kostnader för måltidsverksamheten under samma period som ännu inte är sammanställda.

Kort sammanfattning av erfarenheterna av satsningen visar:

Positivt:

 • Väldigt uppskattat av såväl restauranger som elever och vårdnadshavare
 • Gav alla elever möjlighet att få ett lagat mål mat
 • Stärkt regionens varumärke, skapat stolthet
 • Stärkt samarbetet internt mellan olika funktioner
 • Lyft kunskapsnivån kring fakturering hos de restauratörer och butiker som medverkat
 • Skapat lärande och nya arbetssätt

Negativt:

 • Tappade elever från lektioner
 • Uppstod trängsel på restaurangerna, svårt följa smittskydds-rekommendationerna
 • Skriftlig information fungerade inte för alla
 • Tog mycket arbetstid i anspråk (totalt ca 400 timmar) berörda var ledning/chefer, IT, ekonomi, ekonomiservice, regionupplysning, företagsjour, kommunikation, måltid och skola
 • Involverade inte alla tänkbara berörda verksamhetsområden från början
 • Svårt att lotsa frågor rätt initialt

Viktigt att tänka på om liknande satsning ska göras igen:

 • Anpassa kommunikationen ännu mer efter mottagarna och variera formatet
 • Underskatta inte tidsåtgång för frågor och svar
 • Ge tid för en projektledare som kan vara sammanhållande koordinator för helheten
 • Gör ordentliga konsekvensbeskrivningar i breda perspektiv
 • Bygg FAQ tidigt