Kontakt

Logopedmottagningen

Samtalsbokning 
tel: 0498-26 83 39
Avbokningar ska ske senast kl. 14.00 dagen innan besöket. 

Kontakta oss när det passar dig:
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Logopedmottagningen-Visby/

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby
 Hitta hit.

Renée Adlertz
Enhetschef 
Telefon: 0498-26 84 72
E-Post: renee.adlertz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Logopedmottagningen!

Vårt mål är att en person med kommunikationssvårigheter och/eller sväljsvårigheter ska nå optimal förmåga och kunna vara delaktig i samhället utifrån sitt sociala sammanhang.

Vi vänder oss till

 • Barn med försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling och språkstörning
 • Vuxna med läs- och skrivsvårigheter
 • Barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt
 • Barn, ungdomar och vuxna med stamning och/eller skenande tal
 • Barn och vuxna med röststörningar till följd av organiska eller funktionella orsaker
 • Vuxna med förvärvade kommunikationssvårigheter efter skada eller neurologisk sjukdom
 • Vuxna med förvärvade ät- och sväljsvårigheter till följd av skada, neurologisk sjukdom eller cancer i munhåla
 • Vuxna med förvärvad tal- eller röststörning till följd av cancer i munhåla och/eller struphuvud. 

Vi kan hjälpa dig med

 • Utredning, diagnostisering och behandling vid funktionsnedsättningar till följd av språk-, tal-, röst-, ät- och sväljstörningar. 
 • Att utreda och diagnostisera vuxna med läs- och skrivsvårigheter. 
 • Ge konsultation och handledning till personer/personal i den miljö där personen vistas 

Logopedmottagningen erbjuder digitala patientmöten

Hos Logopedmottagningen finns möjlighet att ha ditt besök via mobil eller surfplatta. Det sker via appen Alltid öppet. Du loggar in med mobilt bank-ID. Om det är ett barn som ska träffa logoped loggar vårdnadshavaren in i appen.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att komma till Logopedmottagningen, men många besök går att ha via appen. Kontakta Logopedmottagningen om ni vill prova!

Information till föräldrar och vårdnadshavare

På 1177.se kan du läsa mer om när barn har svårigheter med tal och språk. Där kan du även läsa mer om barnets utveckling.

 

 

Hitta direkt