Kontakt

Magdalena Öhlund 
Tf Ordförande läkemedelskommittén
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: lakemedelskommitten@gotland.se

Informationsläkare
Vakant

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tabletter och kapslar

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av riksdagen för att gotlänningarna ska få de bästa läkemedlen. Vi har ett väl fungerande samarbete med landets ledande experter och sammanställer varje år en lista över de läkemedel som vi kan lita på.

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom sjukvården. Läkemedel botar, lindrar eller förebygger. Läkemedel kostar mycket och subventioneras förmånligt av samhället.

Genom att följa listan frigörs pengar till de svårast sjuka där behandlingarna ofta kostar mest.

Den bästa behandlingen är sällan den mest marknadsförda. Våra råd är fria från kommersiella intressen.

Viktigt är aktuella kunskaper hos alla som förskriver läkemedel. Vi arbetar därför hela året med utbildning.

Hitta direkt