Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

Tove Öberg
Verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-20 47 47

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Liv i balans

Här finns både korta och längre filmer för en rörelsepaus i vardagen eller som stöd för ett liv i balans på olika sätt.

Filmerna är skapade av leg. Fysioterapeut Ellinor Björkman som arbetar på Hälsofrämjande enheten, Socialförvaltningen.

Filmerna är fria för alla att använda- ta med dem till din egen arbetsdag, använd som paus under nästa möte, eller genomför när som helst då det passar dig. Kom ihåg att små förändringar ger stora effekter på din hälsa!

Nyhet! 
Sittgympa och Balans- och styrketräning 20 minuter är uppdaterade med syntolkning och ny musik. Två nya balansgympapass på 10 minuter finns nu också tillgängliga. 

_________________________________________________________________________________

Korta pass cirka 4 minuter, perfekt som pausgympa eller uppvärmning

____________________________________________________________________

Träning med fokus på balans och benstyrka

10 minuter med fokus balans

10 minuter balansträning. Inleds med en kort uppvärmning. 

20 minuter balans- och styrka

2 minuter tips och inspiration på balans- och styrketräning

_________________________________________________________________________________

Sittgympa

20 minuter sittgympa

_________________________________________________________________________________

Kom ihåg att det är lika viktigt med återhämtning 

4 minuter med fokus på andningen

4,5 minuter med fokus på andning och medveten närvaro