Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Pernilla Johansson 
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Visby innerstad, botaniska trädgården
Anders Julin
Telefon: 0498-269259
E-post: anders.julin@gotland.se

Visby norr och söder
Christian Strängborn
Telefon: 0498-269703
E-post: christian.strangborn@gotland.se

Gotland norr och söder:
Sune Melander
Telefon: 070-4477099
E-post: sune.melander@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hästarnas dal i Nordergravar

Våra lekplatser

Gotland har knappt 40 st kommunala lekplatser på parkmark. På dessa ställs krav på funktion och säkerhet samt att de är anpassade så långt det går efter omgivningens behov.

Säkerhetsbesiktning utförs för att undvika farliga miljöer för barnen. Utöver besiktningen görs kontinuerlig tillsyn av lekredskap för att upptäcka skador som kan vara farliga för barnen.

Övriga lekplatser

Utöver lekplatserna på parkmark finns lekplatser på skolor och förskola, dessa förvaltas av fastighetsavdelningen.

Bilden: Lekplatsen Hästarnas dal i Östergravar i Visby är en mycket populär lekplats. Den ligger i direkt anslutning till Östercentrum. Under våren 2015 nyinvigdes lekplatsen. En del lekredskap byttes ut på lekplatsen som också fick ett naturtema.

Lekplatsbesiktning

Lekplatserna besiktas efter europanorm SS EN 1176-1177.

Normerna anger mått för att minska risken för skador och farligt uppkomna situationer genom ex klämrisk eller att kläddetaljer fastnar i konstruktionen.

Normerna anger också ytbehov runt lekställningen som skall vara fritt från hinder.