Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Pernilla Johansson 
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hästarnas dal i Nordergravar är en mycket populär lekplats som ligger i direkt anslutning till Östercentrum.

Våra lekplatser

Gotland har ca 40 st regionala lekplatser på parkmark. Dessa lekplatser är till för alla och tillgängliga året runt. Det finns både lite större lekplatser och mindre områdeslekplatser.

Här hittar du var alla lekplatser finns: Karta över lekplatser

På lekplatserna ställs krav på funktion och säkerhet samt att de är anpassade så långt det går efter omgivningens behov. För att undvika att en lekplats blir farlig görs säkerhetsbesiktningar på samtliga lekplatser och kontinuerlig tillsyn av lekredskap för att upptäcka skador i tid. 

Riktlinjer för lekplatser 

Riktlinjerna för lekplatser och utegym är ett dokument som är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta, underhålla och utveckla sina lekplatser och utomhusgym. Här beskrivs bland annat vad regionens ansvar är, skillnaden mellan temalekplatser och områdeslekplatser samt olika strategier som används i planeringen och förvaltningen av Region Gotlands allmänna lekplatser.

Övriga lekplatser

Utöver regionens allmänna lekplatser på parkmark finns lekplatser på skolor och förskola. Dessa förvaltas av fastighetsavdelningen.

Lekplatsbesiktning

Lekplatserna besiktas efter europanorm SS EN 1176-1177.

Normerna anger mått för att minska risken för skador och farligt uppkomna situationer genom exempelvis klämrisk eller att kläddetaljer fastnar i konstruktionen.

Normerna anger också ytbehov runt lekställningen som skall vara fritt från hinder.