Kontakt

Camilla Kotz
Enhetschef
0498-204813
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Socialförvaltningen i Region Gotland erbjuder personer med funktionsnedsättningar möjligheter till goda levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. Avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning har till uppgift att ge stöd, service och omvårdnad till personer med beslut om insats enligt SoL, LSS och HSL. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Uppdraget i den här tjänsten blir att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i insatsen korttidsvistelse. Genom att skapa trygghet och struktur och på så sätt utveckla individen till ett självständigt liv.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att vara att stödja barnen/ungdomarnas behov med planering av vardagssysslor, kontakter med vårdnadshavare och genomföra olika aktiviteter.
Att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller med omfattade flerfunktionsnedsättning innebär stora krav på lojalitet mot fastställda arbetsstrukturer.

Du kommer att motivera barnen/ungdomarna till självständighet genom samtal och uppföljningar, men minst lika viktigt för dennes trygghet är rutiner, struktur och tydlighet. Andra uppgifter kan vara medicinska insatser, på vissa korttidshem större omvårdnadsbehov, träningsprogram och att arbeta med olika hjälpmedel.

Viss nattjänstgöring ingår i tjänsten, sovande jour och vaken nattjänstgöring.

Kvalifikationskrav

Du som söker har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning på vård och omsorg, barn och fritidsprogrammet eller liknande. Har du dessutom genomfört en eftergymnasial utbildning eller kurser inom socialt arbete och/eller pedagogik ser vi det som meriterande. Har du på annat sätt tillägnat dig kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser, gärna med fokus inom autismområdet eller arbetat med vårdinriktat arbete, ser vi det som positivt.

Som person söker vi dig som har god självkänsla, är lugn och trygg. Har kunskap om lågaffektivt bemötande och strategiskt arbete med förutsägbarhet genom bildschema och kommunikation. Du ska ha ett genuint intresse för individen och en nyfikenhet för att prova nya vägar för att stödja och utveckla individen. Vi söker en lagspelare som i samarbetet med andra kan vara med och driva denna verksamhet. Du som söker bör trivas med att följa riktlinjer och rutiner, då detta är en förutsättning för kontakten med barnet/ungdomen. Behovet är även undersköterskor för barn/ungdomar med mer omvårdnadsbehov.

Körkort är önskvärt.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Socialförvaltningen
Anställningsform
Sommarjobb / Säsongsanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde från 2020-05-04. vikariatets längd sker i en överenskommelse. vi har behov av vikarier från början av maj till mitten av september, eventuellt även under våren.
Antal tjänster
8

Kontakt

Camilla Kotz
Enhetschef
0498-204813

Ansökan

Referensnummer
A925075
Sök senast
2020-04-30
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt