Kontakt

Madelene Johansson
Enhetschef
0498-26 33 85
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare SVA

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Enheten för modersmål består idag av ca femtio medarbetare. Enhetens uppdrag är att studiehandleda och undervisa i modersmål och ta emot nyanlända elever vid ankomst till Gotland. Enheten tillhandahåller personal till grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen och den centrala mottagningsverksamheten Lotsen. Enheten tillhandahåller personal både till kommunala och fristående verksamheter.

Arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med annan personal att ha mottagningsansvar för de nyanlända elever som kommer till Lotsen. Du kommer att genomföra kartläggningar och förväntas bidra till elevernas språk- och kunskapsutveckling, även efter tiden på Lotsen. Du kommer att ha ansvar för utveckling av den pedagogiska planeringen och eventuella pedagogiska inköp. Du har klassansvar minst en gång/vecka, vilket innebär planering och genomförande utifrån aktuellt tema. I övrigt deltar du i samtliga av de löpande arbetsuppgifter som faller inom ramen för verksamheten.

Du samarbetar med samtlig personal i arbetslaget för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete och i det kollegiala lärandet. I tjänsten ingår att samarbeta och kommunicera med elever, kollegor, vårdnadshavare och andra samarbetspartners.

Kvalifikationskrav

Du är legitimerad lärare i svenska som andraspråk. Språkkunskaper i andra språk samt ämne som matematik är meriterande.
Du är en erfaren pedagog med verktygslådan fylld av metoder och arbetssätt för att lyckas motivera, stimulera och utveckla varje individ och att du har en god förmåga att förmedla detta vidare till kolleger. Du kommer med egna förslag för att bidra till utvecklingen och utvärderingen av verksamheten. Du kan planera och genomföra den pedagogiska verksamheten med en god struktur och god kvalité.

Du möter elever med värme, är tydlig och bidrar till att skapa trygghet för eleverna. Du är en lärare som värdesätter mångfald och olikheter och som har en god förmåga att skapa kontakter med andra, såväl i tal som skrift. Då Lotsen är en verksamhet i ständig förändring är flexibilitet en förutsättning. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

Då vi har många skolor på Gotland kan arbetet innebära både kommunikation på plats och på distans genom digitala hjälpmedel. Du behöver därför ha en adekvat digital kompetens och/eller ta ansvar för att utveckla den egna digitala kompetensen vid behov.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Modersmålsundervisning, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Deltid, Sysselsättningsgrad 80%
Tillträde/varaktighet
2020-08-10

Kontakt

Madelene Johansson
Enhetschef
0498-26 33 85

Ansökan

Referensnummer
A946193
Sök senast
2020-04-26
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt