Kontakt

Kerstin Andersson
Rektor Solbergaskolan
0498-269708
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare NO teknik/­fysik

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 730 elever och ca 100 medarbetare. På skolan finns grundskola 4-9, förberedelsegrupper för nyanlända elever årskurs 4-6 och 7-9, samundervisningsklass 7-9, särskild undervisningsgrupp för färre elever med specifika svårigheter samt resursskola tal- och språk 4-9.
Skolan är lokalintegrerad med särskolan och ett samarbete finns.

Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.

Arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa i NO-ämnena teknik/fysik i årskurs 7-9. NO-ämnena är uppdelade där vi har pedagoger som undervisar i teknik/fysik samt biologi/kemi. Du samplanerar tillsammans i ditt ämneslag med kollegor och använder digitala verktyg som till exempel Showbie.
Du ingår i ämnesgruppen kring NO-ämnena och tillsammans med övriga kollegor utvecklar ni ämnet.
I tjänsten kan eventuellt mentorskap för en klass ingå tillsammans med en kollega.

Kvalifikationskrav

Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa relationer med elever och vårdnadshavare.
Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesövergripande i team med övriga kollegor. Tillsammans med kollegor vill du driva skolutvecklingen specifikt i ämnet NO samt är nyfiken på skolutveckling generellt.
Har du även behörighet i matematik är det meriterande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Du som söker är behörig och har legitimation.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Solberga skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2020-08-12

Kontakt

Kerstin Andersson
Rektor Solbergaskolan
0498-269708

Ansökan

Referensnummer
A940853
Sök senast
2020-04-12
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt