Kontakt

Jessica Nilsson
Rektor
0498-204883, 0700-832153

Minnah Storm
bitr rektor
0700-83 26 41
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Speciallärare årskurs 4–9

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Klinteskolan ligger i samhället Klintehamn, som du hittar på Gotlands vackra västkust. Skolan har gångpromenad till både skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmur. Det finns goda kommunikationer till och från arbetsplatsen.
Vill Du arbeta på en skola där saker och ting händer och där Du som medarbetare kommer att trivas och utvecklas? Då ska Du söka jobb hos oss. Vi erbjuder en utmanande, spännande arbetsplats med optimism och med stor utvecklingspotential och där vi har kul på jobbet.

Klinteskolan är en mångkulturell F-9 skola med ca 280 elever och 50 medarbetare och är en av två skolor inom skolområdet Klinte/Sanda SO. Den andra skolan är Sanda skola som är en F-5 skola med ca 90 elever.

Vi arbetar utifrån ledorden kunskap, glädje, hälsa och trygghet för att ge förutsättningar för våra elever att nå målen i skolan. Viktiga redskap i det arbetet är det kollegiala lärandet och skolområdets fokus att se möjligheter istället för svårigheter. Vi har två olika team, elevhälsoteamet och trygghetsteamet, som kompletterar pedagogernas arbete i klassrummen. Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra! Ett grundläggande arbetssätt för både elever och personal. Vi tillsammans skapar en riktigt bra skola. För att nå dit gör vi vårt bästa varje dag, för både oss själva som för elevernas, kollegornas och skolans utveckling.

Arbetsuppgifter

Arbetsfokus kommer främst ligga mot åk 4-9 i klass, mindre grupper och/eller enskilt. Du förväntas arbeta i nära samarbete med övriga speciallärare/specialpedagoger och undervisande lärare. Du är en engagerad medlem av skolans övriga specialpedagogiska team, elevhälsoteamet och tillsammans med skolledningen för att nå skolans uppsatta mål och förväntningar.
I tjänsten ingår att stödja lärare i arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd genom att vara med och utveckla mer inkluderande lärmiljöer på hela skolan.

Du kommer bland annat att stötta elever enskilt och/eller i grupp, genomföra screening-tester, utredningar med de elever som behöver särskilt stöd, samt vara delaktig i att skriva pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram samt vid behov åtgärdsprogram för elevgrupper. Du kan också behöva stötta lärare i deras arbete med elever i sina klassrum genom att vägleda kring metoder, strukturer och i samtal med vårdnadshavare. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära och ser digitala hjälpmedel som en naturlig del av verktygslådan.

Klinteskolans personal har under det senaste året utbildats via SPSM i Tillgänglig lärmiljö och det är av största vikt att du tillsammans med dina kollegor planerar för en strukturerad och tydlig undervisning som gagnar samtliga elevers möjlighet till en lärmiljö som är pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare, gärna riktad mot matematik, som vill vara med och utveckla undervisningen och göra den mer tillgänglig för alla elever.
Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är självständig och flexibel då skolvardagen kan kräva förändringar som möter verksamhetens behov.
Du kan leda, prioritera och organisera ditt arbete så att fokus läggs på det mest relevanta och du bidrar till det kollegiala lärandet genom att systematiskt reflektera över arbetet, enskilt och tillsammans med övriga kollegor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Klinte skola F-9, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2020-08-12

Kontakt

Jessica Nilsson
Rektor
0498-204883, 0700-832153
Minnah Storm
bitr rektor
0700-83 26 41

Ansökan

Referensnummer
A939781
Sök senast
2020-04-19
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt