Kontakt

Susanne Pettersson
Avdelningschef VA-avdelningen
0498203579
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Enhetschef Projektering och utveckling verk

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum.

Teknikförvaltningens VA-verksamhet står inför flera stora och intressanta VA-projekt. Bland dessa är en omfattande utbyggnad av VA-systemet kopplat till kommande exploateringsprojekt.

Vi stärker upp organisationen för att möta de nya utmaningarna och har skapat tre nya enheter. Tillsammans med de nya enheterna kommer VA-avdelningen att bestå av totalt sex enheter med cirka 70 medarbetare.

De tre nya enheterna utgörs av Enheten för Projektering och Utveckling av Ledningsnät (PUL), Projektering och Utveckling av Verk (PUV) samt Enheten för Abonnent och Ekonomi (AE).

Hela teknikförvaltningen arbete präglas av våra ledord kundfokus, proaktivitet, effektivitet och tydlighet. Vi lovar inte guld och gröna skogar men ett spännande och utvecklande jobb med hela Gotlands vattenförsörjning och avloppshantering.

Du blir en del i arbetet för att utveckla ön för att välkomna nya företag och människor hit.

I vårt VA-hus har vi både en lång och gedigen erfarenhet och du kommer aldrig att vara ensam i ditt jobb utan alltid ha stöd av hela VA-gänget.

Du kommer att bli chef för enheten Projektering och Utveckling Verk. Enheten består idag av 6 tjänster.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en chef över den nyskapade enheten Projektering och Utveckling Verk (PUV) hos oss på avdelningen för vatten- och avlopp. Uppdraget innebär att leda enheten och dess arbete med underhåll och utbyggnad av våra vattenverk och reningsverk utifrån VA-planen och den långsiktiga VA-utvecklingen på Gotland.

Arbetet innebär ett operativt ledarskap där du som chef även skall kunna vara ett tekniskt bollplank och stöd för gruppen. Enheten består av 6 medarbetare för vilka du kommer att ha personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Gotland är inne i ett expansivt skede och som chef för gruppen är det viktigt att du har en bra överblick och kan prioritera uppdrag och resurser och även säga nej när det behövs. Du skall vara van att kommunicera internt och externt. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp och även medverka vid reinvesterings-, investerings- och utvecklingsprojekt.

Som enhetschef hos oss så är det viktigt att du brinner och har ett engagemang för VA samt har förmåga att engagera och motivera medarbetare och kanske är van att använda dig av ett coachande ledarskap.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har yrkeserfarenhet av förslagsvis processdimensionering, maskinleveranser, processgarantier, produktansvar och/eller miljötillstånd. Du har en högskoleutbildning som ses som relevant av arbetsgivaren utifrån kraven.

Vi ser att du har en tidigare ledarskapserfarenhet och kan motivera och kommunicera kommande förändringar och utvecklingsinsatser. I arbetet som ledare så behöver du aktivt arbeta med att utveckla teamarbetet inom olika yrkesroller och kompetenser.

Har du tidigare arbetat i verksamheter som exempelvis VA så ses detta som meriterande.

Då du kommer att leda personal och ha kundkontakt så ser vi det som viktigt att du är en prestigelös och inspirerande person. Du kan lägga fram budskap på ett sätt som väcker lust och skapar engagemang samtidigt som du lyfter och ger ansvar till individer i gruppen. I det dagliga arbetet så är du även analytisk och uthållig. Du bryter ner problem i mindre beståndsdelar, ser sammanhang, sätter långsiktiga mål och prioriterar arbetsuppgifterna därefter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
VA-avdelningen, Teknikförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde enligt överenskommelse

Kontakt

Susanne Pettersson
Avdelningschef VA-avdelningen
0498203579

Ansökan

Referensnummer
A847548
Sök senast
2019-02-24
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt