Kontakt

Carina Lindby
Rektor
0498-269077
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Lärare årskurs 4-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan, i södra Visby, är en F-6 skola med cirka 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Vi har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd på Gråboskolan. På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter.

Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Terra Novaskolan har tvålärarsystem från detta läsår. Det innebär att du blir mentor för en klass, tillsammans med en annan lärare. Arbetet består i att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i den egna klassen och andra klasser, utifrån de ämnesbehörigheter du har. Du kommer att samarbeta med övriga lärare i mellanstadiets arbetslag, lågstadiets arbetslag och i viss mån med pedagogerna i fritidshemmet. Du förväntas stimulera och stötta eleverna i sin utveckling och i sitt lärande så att deras nyfikenhet och lust att lära tillvaratas.

Vi arbetar med hälsofrämjande skolprojekt vilket innebär att varje klass har ett pass med rörelse inlagt under dagen, antingen inomhus eller utomhus. Skolan har organiserade rastaktiviteter för att stimulera mer aktiviteter och rörelse.
Skolan arbetar också med hållbar konsumtion och vill på sikt bli certifierad utifrån de globala målen.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6. Vi söker dig som har behörig i svenska, samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen och bild. Meriterande är om du har teknik i din behörighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet som skapar struktur, sammanhang och utmaning i lärandet. Vi arbetar för att utveckla det kollegiala lärandet vilket du förväntas bidra till och delta i.

Vi använder Schoolsoft som verktyg för att informera om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera med vårdnadshavare.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Terra Nova skolområde, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2020-08-12

Kontakt

Carina Lindby
Rektor
0498-269077

Ansökan

Referensnummer
A946120
Sök senast
2020-04-26
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Terra Novaskolan

Hitta direkt