Kontakt

Anne Pedersen
Enhetschef Rehabenheten Korpen
0498-263379

Eva Hällgren
Facklig representant, Fysioterapeuterna
0700-832491
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Fysioterapeut/­sjukgymnast

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Som ett led i utvecklingen av God och nära vård har vi beviljats statsbidrag riktade mot primärvård och psykisk hälsa. Till projektet vill vi rekrytera tre medarbetare med olika profession inom rehabiliteringsområdet.
Våra erfarenheter är att rehabiliterande insatser för målgruppen med psykisk ohälsa i primärvården visar på positiva resultat. Vi önskar nu fortsätta att utveckla verktyg både digitalt och fysiskt, genom att erbjuda tidiga interventioner så att personer med risk för psykisk ohälsa kan fångas upp tidigt på primärvårdsnivå.
Vår förhoppning är att tidiga rehabiliterande insatser på primärvårdsnivå skall leda till minskad vårdkonsumtion på sikt.

Arbetsuppgifter

I projektet kommer du i din roll arbeta med att göra en inventering nationellt.
Ditt uppdrag är att utveckla ett koncept av skolor kring levnadsvanor där projektteamet bidrar med olika delar i samarbete med de befintliga levnadsvanemottagningarna på vårdcentralerna.
Som en del i konceptet God och nära vård ingår att utveckla ett digitalt stöd som erbjuds patienten.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller att du har annan lämplig utbildning inom området rehabilitering.
Det är viktigt att du har ett intresse och erfarenhet av utvecklingsarbete.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Rehabenheten korpen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde 2020-07-01, projektanställning på sex månader tom 2020-12-31, med möjlighet till förlängning om ytterligare statsbidrag beviljas.
Antal tjänster
2

Kontakt

Anne Pedersen
Enhetschef Rehabenheten Korpen
0498-263379
Eva Hällgren
Facklig representant, Fysioterapeuterna
0700-832491

Ansökan

Referensnummer
A945632
Sök senast
2020-04-19
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt