Kontakt

Eva Zeisig
verksamhetschef ortopedi/rehabmedicin
0498-204489

Åsa Hedqvist
verksamhetschef gyn/obstetrik
0498-204838

Magnus Iversen
Verksamhetschef an/op/iva
0498-268663

Johan Söderström
Verksamhetschef ÖNH
073-7601343
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Specialist- eller överläkare, sommarjobb

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Inom sjukvården på Gotland byggs nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för patienter och medarbetare.

Du som läkare får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter. Här ges du möjlighet till ett ansvarsfyllt arbete där du är beslutsfattande i små och stora frågor.

Kommunikationerna mellan Visby och övriga landet är goda. Gotland präglas av sin vackra natur, kulturhistorisk miljö, ett aktivt kulturliv och en ökande akademisk närvaro genom Uppsala Universitet Campus Gotland och ett rikt föreningsliv.

Vi söker dig som vill arbeta som specialist- eller överläkare inom hälso- och sjukvården på Gotland i sommar. Nedan beskrivs de verksamhetsområden som erbjuder sommarjobb.

Arbetsuppgifter

Obstetrik och gynekologi
Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter inklusive jourtjänstgöring, inom obstetrik och gynekologi. Här har vi stor bredd på verksamheten och jour dygnet runt. Vi har drygt 550 förlossningar/år. Verksamheten har ca 80 anställda i form av barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Geriatrik, rehabiliterings- eller allmänmedicin
Verksamheten omfattar vårdavdelning med sju vårdplatser för geriatrisk/ortopedisk eftervård och rehabilitering och mottagning för neurorehabilitering. Här finns smärtmottagning, gåskola, och minnesmottagning. Vi har ett multiprofessionellt teamarbete med medarbetare med hög kompetens inom geriatrik och rehabilitering. Ortopedens bakjourslinje tar över patientansvaret under jourtid.

Ortopedi
Här bedrivs sedvanlig ortopedisk verksamhet som ett länsdelssjukhus men vi har även högspecialiserad vård. Du arbetar kliniskt med akutverksamhet som bakjour och bidrar till den planerade verksamheten via ortopedmottagning. Verksamheten omfattar vårdavdelning med 15 vårdplatser. Tillgång finns till dagvård och slutenvård på barnavdelning. Här finns ortopedmottagning, operationsverksamhet öppen- och slutenvård, akutverksamhet med beredskap och frakturkedja med bentäthetsmätningar.

Öron, näsa och hals
Här bedrivs basal öron-, näs-, och halssjukvård i samarbete med övriga opererande specialiteter, KS är remissinstans för avancerad ÖNH. Vi har fyra överläkartjänster och tre ST-läkare. Verksamheten har beredskapsjour A och lasarettets AT-läkare och vikarierande underläkare på akuten fungerar som primärjourer. Under semesterperioden är vi 2-3 läkare i tjänst med övervägande akut- och subakut verksamhet på mottagningen och operation.

Anestesi och intensivvård
Kliniskt arbete på operation, dagkirurg, anestesimottagning och pre- och postop samt inom intensivvård, intermediärvård, konsultverksamhet och transportmedicin. Årligen utförs ca 5000 operationer och ca 1500 konsultativa åtgärder. Vi vårdar ca 1500 patienter inom intensivvården och har ca 700 luftburna sjuktransporter till och från fastlandet, varav ca 100 läkarbemannade. Sjukhuset bedriver verksamhet inom en rad invärtesmedicinska discipliner och allmänkirurgi, urologi, ortopedi, ÖNH, gynekologi/obstetrik, barnsjukvård mm.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du som söker är legitimerad läkare med specialistkompetens och bakjourkompetens inom önskat verksamhetsområde eller närliggande specialitet.

Ett helhetsperspektiv och ett aktivt kunskapssökande samt intresse för att arbeta i team med andra yrkesgrupper är viktiga grundförutsättningar för arbetet. Vi söker dig som vill utveckla din specialistkunskap och motiveras av att vara en kunskapsresurs för andra.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Specialist- eller överläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Anställningsform
Sommarjobb / Säsongsanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.
Antal tjänster
10

Kontakt

Eva Zeisig
verksamhetschef ortopedi/rehabmedicin
0498-204489
Åsa Hedqvist
verksamhetschef gyn/obstetrik
0498-204838
Magnus Iversen
Verksamhetschef an/op/iva
0498-268663
Johan Söderström
Verksamhetschef ÖNH
073-7601343

Ansökan

Referensnummer
A916818
Sök senast
2020-04-30
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt