Kontakt

Joakim Bragd
Verksamhetschef
0498-268445

Sissela Liljeqvist
Biträdande chef/specialistläkare
0498-268767

Jens Eriksson
Verksamhetschef
0700-832107

Kristina Fritz
Facklig representant, ST-studierektor/Överläkare
0498-268957
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Läkare internmedicin, infektionsmedicin och akutmottagning, sommarjobb

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Den internmedicinska verksamheten på Visby lasarett består av tre avdelningar med sammanlagt 37 vårdplatser; allmän internmedicin, kardiologi och strokeavdelning. Vi har mottagningar inom antikoagulation, endokrinologi och diabetologi, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, neurologi och reumatologi. Vi ansvarar också för en stor patientgrupp på akutmottagningen

Infektions- och lungenheten vid har 21 slutenvårdsplatser fördelade på två avdelningar och en mottagning för infektions-, lung- och allergipatienter. Verksamheten domineras av akut öppen och slutenvård vilket utgör cirka två tredjedelar, resten består av planerad mottagning. Verksamheten innefattar stora ansvarsområden såsom bland annat ett brett spektra av akut infektions- och lungmedicin, obstruktiva lungsjukdomar, kroniska hepatiter, obstruktivt sömnapné syndrom, lungcancer och allergier.

Vi arbetar för att på bästa möjliga sätt bidra med en god och kvalitativ sjukvård till de patienter som är i behov av vår hjälp. Vi strävar efter ett gott arbetsklimat och en hög medicinsk kompetens som kommer till sin rätt genom samarbete med patienter, övriga professioner och angränsande verksamheter.

Arbetsuppgifter

Är du legitimerad läkare som vill arbeta och uppleva den gotländska miljön och sjukvården under vår och sommar? Vi söker legitimerade läkare som är intresserade av internmedicin, infektions- och akutmedicin för rotationstjänstgöring vid medicin- och infektionskliniken. Tjänsterna kommer ha inriktning på akut omhändertagande på akutmottagning och vårdavdelning.

Jourtjänstgöring dag, helg och natt ingår. Möjligheter till förlängning finns, liksom framtida ST-tjänst.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du som söker är legitimerad läkare med intresse för internmedicin, infektionsmedicin och akutmedicin.

Du har goda kunskaper i det svenska språket.
Erfarenhet av läkaryrket och tidigare tjänstgöring som kliniskt verksam läkare i Sverige är ett krav liksom vana av självständigt jourarbete.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Internmedicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Anställningsform
Sommarjobb / Säsongsanställning
Omfattning
Timavlönad
Tillträde/varaktighet
Tillträde och varaktighet enligt överenskommelse. vi har behov av vikarier under vår och sommar 2021.
Antal tjänster
10

Kontakt

Joakim Bragd
Verksamhetschef
0498-268445
Sissela Liljeqvist
Biträdande chef/specialistläkare
0498-268767
Jens Eriksson
Verksamhetschef
0700-832107
Kristina Fritz
Facklig representant, ST-studierektor/Överläkare
0498-268957

Ansökan

Referensnummer
A1015570
Sök senast
2021-04-30

Övrigt

Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Hitta direkt