Kontakt

Magnus Hallberg
Enhetschef
0498-269674
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

VA-handläggare

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum.

Teknikförvaltningens VA-verksamhet står inför flera stora och intressanta VA-projekt. Bland dessa är en omfattande utbyggnad av VA-systemet kopplat till kommande exploateringsprojekt. Berednings- och projekteringsenheten ansvarar för nyanslutningar av abonnenter. Vi arbetar med VA-projektering för förnyelse och underhålla av våra ledningsnät, utredningar och ombyggnader och underhåll av våra vattenverk och reningsverk. Gemensamt för våra verksamheter och arbete är kundfokus, proaktivitet, effektivitet och tydlighet. Vi lovar inte guld och gröna skogar men ett spännande och utvecklande jobb med hela Gotlands vattenförsörjning.

Berednings- och projekteringsenheten består idag av 17 medarbetare, vilka arbetar med projektering och utredning samt VA-administration i samband med nyanslutningar av nya abonnenter.

Du blir en del i arbetet för att utveckla ön för att välkomna nya företag och människor hit.

I vårt VA-hus har vi både en lång och gedigen erfarenhet och du kommer aldrig att vara ensam i ditt jobb utan alltid ha stöd av hela VA-gänget. Du kommer att ingå i abonnentgruppen.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår att hantera nya anslutningar till vårt dricks-, spill- och dagvattennät samt fakturera anläggningsavgifter. Granskning av bygglov avseende VA ingår som en del i dina arbetsuppgifter. Du kommer också att ansvara för avtalsskrivning med gemensamhetsanläggningar.
Som VA-handläggare är kontakter med fastighetsägare, entreprenörer och företag vara en naturlig del av ditt arbete. Arbetet kommer ske i nära samråd med våra VA-projektörer. Vägledande för arbetet är framförallt Lag om Allmänna Vattentjänster, Allmänna Bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) och VA-taxan.

Kvalifikationskrav

Du har en relevant VA-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Ett intresse för tekniska lösningar är viktigt och du drivs av att utveckla arbetet. Du ska kunna läsa och förstå lagtexter, och tjänsten kräver att du behärskar god svenska i både tal och skrift. Meriterande är en juridisk bakgrund och erfarenhet av att tillämpa taxor och föreskrifter inom VA samt kunskap om Lag om Allmänna Vattentjänster. Meriterande är också kunskaper i abonnent- och ärendehanteringssystemet EDP Future och W3D3.

Du är lösningsorienterad, strukturerad och prestigelös och har intresse att aktivt utveckla din egen kompetens.
Vi vill att du har god förmåga att planera och arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra i grupp. Det är viktigt att du är lösningsorienterad och drivande samt ser möjligheter där andra kanske bara ser problem.

Vi är ett team så det är väsentligt att du är kommunikativ och ser det som naturligt att hjälpa andra och kan möta människor av olika slag i skilda situationer.
B-körkort erfordras för tjänsten.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Berednings- och projekteringsenheten, Teknikförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
Tillträde enligt överenskommelse

Kontakt

Magnus Hallberg
Enhetschef
0498-269674

Ansökan

Referensnummer
A843947
Sök senast
2019-02-17
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Mer information om arbetsplatsen

Hitta direkt