Kontakt

Christina Godarve
Avdelningschef
0498-204228

Torun Ström
Facklig representant, SSR
0498-204514

Anna Chehrehnegar
Facklig representant, Vision

Helena Duse
Facklig representant, Kommunal
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lediga tjänster

Enhetschef beroendevård

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Individ och familjeomsorgen har ca 200 medarbetare och består av sju enheter. Enheten för stöd och försörjning, två enheter barn och familj, enheten för familjehem och familjerätt, familjestödsenheten, enheten för HVB och enheten för beroendevård.

Beroendeenheten omfattar både myndighetsutövning och insatser. Dels finns ett team som arbetar med myndighetsutövning och en öppen verksamhet, alkohol-och drogrådgivningen. Enheten har även ett boende för målgruppen. Därutöver finns Mini Maria som är ett integrerat team med hälso- och sjukvården och även på vuxensidan finns en sammanhållen beroendevård, också tillsammans med hälso- och sjukvården.

Arbetsuppgifter

Vill du vara med oss och utveckla socialtjänsten? Din arbetsuppgift som enhetschef är att planera, leda och fortsätta utveckla arbetet inom beroendevården. Arbetet innebär ett verksamhetsansvar där ekonomiskt ansvar för lagd budget ingår. Det innefattar också ett kvalitetsansvar gentemot aktuell lagstiftning samt följa de lagar, styrdokument, policy och riktlinjer som verksamheten lyder under samt personal ansvar.

Du skall leda enheten med ett tillitsbaserat ledarskap. Som enhetschef ingår du i IFO:s ledningsgrupp och deltar bl a i den övergripande utvecklingen av IFO.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av ledarskap och av arbete med utvecklingsfrågor. För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg, öppen och prestigelös ledare som har en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt.

Du arbetar tillitsfullt där du värdesätter olika åsikter och ser det som meningsfullt innan ställningstagande och beslut fattas. Du har en vilja att leda andra och är trygg i att kunna fatta beslut utifrån verksamhetens förutsättningar. Som enhetschef krävs att du är flexibel och påhittig i det sätt att angripa situationer.
Du är med fördel en person som har stort intresse av beroendevård och våld i nära relationer.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Mer information om tjänsten

Anställning

Placering
Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde/varaktighet
2020-07-01

Kontakt

Christina Godarve
Avdelningschef
0498-204228
Torun Ström
Facklig representant, SSR
0498-204514
Anna Chehrehnegar
Facklig representant, Vision
Helena Duse
Facklig representant, Kommunal

Ansökan

Referensnummer
A942762
Sök senast
2020-04-19
Sista sökdatum har passerat!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Läs mer om enheten.

Hitta direkt