Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Leader Gute

Ett mål i Region Gotlands Tillväxtprogram för perioden 2016-2020 är att Gotlands landsbygder ska vara levande och attraktiva året om. För att nå det målet genomförs insatser från bland andra Leader Gute, för att stimulera utvecklingskraft och utvecklingsinitiativ i landsbygderna. 

 

Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020

Region Gotland är en del i Leader Gute genom vår offentliga medfinansiering och har deltagande av både politiker och tjänstemän i Leaders styrelse (LAG). Under EU:s pågående programperiod (2014-2020) satsar Region Gotland 18,7 miljoner på hållbar regional utveckling av hela Gotland genom leadermetoden.

Det är Leader­ Gute styrelse (LAG) som beslutar kring fördelning av dessa pengar under programperioden. Visionen för Leader Gute är:"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt, engagemang och livslust: Så mycket bättre!".

Lokalt ledd utveckling

Ett stort antal organisationer har tillsammans med Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län gemensamt arbetat fram en strategi som ska styra användningen av EU:s projektmedel för lokal utveckling genom leadermetoden. De övergripande målen handlar om att leva, bo och verka på Gotland på ett sätt som också gynnar miljön vi lever i. Under denna programperioden samordnas fyra fonder och det kan handla om att arbeta med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt, lantbruk- och fiskefrågor.

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden introducerades på Gotland år 2000. Den första programperiod mellan 2000-2007 hade föreningen namnet Leader+ Gotland, och det genomfördes 101 projekt. Den följande perioden mellan 2007-2014 genomfördes lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden på Gotland genom föreningen Leader Gotland och under denna period genomfördes 300 projekt. Det är en lång lista på projekt som hitintills har prioriterats av Leader Gute i denna programperiod.

Läs mer om projekten och föreningen Leader Gute