Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Telefon: 0498-26 95 50
Hemsida: www.gotland.se/komvux

Anna Björk, samordnare komvux som särskild utbildning
Telefon: 0498- 26 94 49
E-post: anna.bjork@gotland.se

Hanna Sällström Jonasson, rektor 
Telefon: 0498- 26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärvux - Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning (Lärvux) ger dig som vuxen möjlighet att studera och få nya kunskaper. Du kan gå på Lärvux om du har fyllt 20 år och har behov av stöd i ditt lärande. Ditt behov av stöd ska bero på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.  

Varför Lärvux?

Du kan gå en kurs på Lärvux om du vill: 

  • lära dig mer och få nya kunskaper
  • klara dig bättre i vardagen och samhället
  • klara dig bättre på jobbet

Du kan studera på tre nivåer inom Lärvux. Nivåerna motsvarar de som finns i grund- och gymnasiesärskolan.

  • grundnivå ämnesområden
  • grundnivå ämnen
  • gymnasienivå inklusive yrkeskurser och lärlingsutbildning

Du ska ges möjlighet att komma vidare i ditt lärande och du kan därför kombinera kurser på Lärvux med övriga kurser inom Komvux.