Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärcentrum

Lärcentrum är en mötesplats för alla vuxna som studerar på Gotland eller på distans på alla nivåer, även högskola. Hos oss finns bland annat studieplatser, lärarstöd och tentamenservice. Du träffar förstås också andra studerande, inte minst i vårt kafé.