Kontakt

Malena Bendelin
Strateg landsbygdsutveckling
Telefon: 0498-26 95 28, 070-788 77 92
E-post: malena.bendelin@gotland.se  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Landsbygdsutveckling

Utveckling och tillväxt över hela Gotland

Gotland är en landsbygdsregion med ett starkt varumärke. Gotland är välkänt för vårt sätt att arbeta med landsbygdsutveckling. Det finns många föreningar och organisationer som tillsammans med det offentliga driver utvecklingen framåt. Framgångsfaktorer är innovativa tillvägagångssätt och utbyte och samverkan mellan ideell, privat, offentlig sektor och akademin. Det stora antalet lokala utvecklingsbolag på Gotland är unikt i Sverige och bolagen samarbetar i föreningen GUBIS - gotländska utvecklingsbolag i samverkan.

  • Befolkningsutvecklingen är positiv och Gotland har åren 2015 till 2018 ökat med 1858 personer. Läs mer om befolkningsutveckling på Gotland på demografen.gotland.se
  • Hela Gotland ska fortsatt att vara levande och Region Gotland arbetar med flera strategier för att både säkerställa god service och en hållbar utveckling.
  • Region Gotland satsar under perioden 2014-2020 18 miljoner på hållbar regional utveckling genom leadermetoden. Läs mer om leadermetoden och Leader Gute 
  • Sedan 2018 har Region Gotland en strateg för landsbygdsutveckling som har till uppdrag att stärka regionens arbete i landsbygdsfrågor.

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande landsbygdsutveckling

Malena Bendelin strateg landsbygdsutveckling


Malena Bendelin
Strateg landsbygdsutveckling
Telefon: 0498-26 95 28, 070-788 77 92
E-post: malena.bendelin@gotland.se