Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Laddinfrastruktur

Här får du information om var du kan hitta laddplatser samt hur du gör för att etablera laddstationer på Gotland. 

Ladda elbilen på Gotland

De allra flesta som har en elbil laddar den hemma över natten, eller på arbetsplatsens parkering. På Gotland finns också många publika laddstationer som du som boende eller besökare kan använda.

Här hittar du en karta över de publika laddplatser som finns på ön. På sidan kan du också se om de är upptagna eller lediga samt vilken typ av laddare varje plats har:

https://chargefinder.com/se/visby/laddplatser-elbil/eqweyg

Region Gotland har i samverkan med GEAB satt upp laddstationer på nedanstående platser:

 

Vill du etablera laddstationer på Gotland?

Den aktör som vill etablera laddplatser på Region Gotlands mark ansöker om lov att göra det. Aktören står för all etablering, drift och underhåll av laddstationerna. Region Gotland sköter om skyltning, renhållning och parkeringsövervakning av parkeringarna.

På samarbetsplattformen Drivmedla.se finner du förslag på kommunala parkeringsplatser som Region Gotland ser som lämpliga för publik laddning av fordon: karta över lämpliga platser

Då förutsättningarna för platserna kan ändras görs alltid en ny bedömning av platsen vid intresseanmälan.  

Skicka in en intresseanmälan för att etablera laddstationer på Region Gotlands mark

Om du är intresserad av etablering på Region Gotland mark är du välkommen att lämna in ett ärende till oss via kontakt med vår registratur på tekniska nämnden: registrator-tn@gotland.se

Då ska du ange var du önskar sätta upp stolpar, vilka parkeringsplatser du är intresserad av och vilken typ av laddare du vill sätta upp. Det är även önskvärt att du i ett tidigt skede har haft dialog med nätägaren (GEAB) och i ansökan förtydligar hur anslutning till elnätet ska ske.

Om platsen anses som lämplig kommer Region Gotland skriva ett nyttjanderättsavtal med den aktör som vill etablera laddstationer på Regionens mark. När avtalet är signerat kan etableringen av laddstationen påbörjas. 

Stöd och bidrag för att sätta upp laddstationer

Naturvårdsverket kan ge stöd till publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Sedan 2022 lämnar du anbud på laddstationer inom dessa områden för att ansöka om stöd. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utreder var marknaden behöver stöd för publik laddinfrastruktur genom länsvisa öppna samråd. Därefter öppnas en utlysning för anbud. Läs mer på Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur (naturvardsverket.se)

På Naturvårdsverkets hemsida ”Ladda bilen” kan bostadsrättsföreningar eller företag söka bidrag för att sätta upp laddstation för elbil (ej öppna för allmänheten). Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Ladda bilen 

Sätta upp laddstation hemma

Det är i regel inte bygglovspliktigt att sätta upp en laddstolpe eller box hemma på din egen mark. På grund av brandsäkerhet rekommenderas du inte att ladda din bil via ett vanligt vägguttag.

Privatpersoner kan söka Grönt skatteavdrag för att etablera en laddstation hemma.  Läs mer på Skatteverkets webbplats: så fungerar skattereduktionen för grön teknik

  • Kontakta gärna Region Gotlands energirådgivning Energicentrum Gotland för kostnadsfri hjälp och stöd inom energifrågor.