Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands Länsbibliotek - biblioteksutveckling

Länsbiblioteket är en utvecklingsavdelning som ska främja de gotländska folkbibliotekens samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Ledorden är:

En biblioteksverksamhet angelägen för alla

Länsbiblioteket:

  • Stöder folkbiblioteken i länet med handledning, inspiration och råd i utvecklingsarbetet
  • Erbjuder omvärldsbevakning och skapar tillfällen för fortbildning genom möten, studietillfällen och i digitala forum
  • Startar utvecklingsprojekt och nya samarbeten samt samordnar och deltar i arbetsmöten och nätverk lokalt, regionalt och nationellt

Verksamhetsområden:

  • Barn och unga
  • Läsfrämjande
  • Litteratur
  • Tillgänglighet och taltidningen "På tal om Gotland"
  • Mångfaldsfrågor och minoriteter
  • Digital delaktighet och MIK
  • Demokratifrågor

De styrande dokumenten för länsbiblioteksverksamheten är Bibliotekslagen, Kulturplanen och Biblioteksplanen för Region Gotland.