Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nationella kvalitetsregister

Sverige har unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården med hjälp av kvalitetsregister. I dagsläget finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i drift.
 
Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Alla nationella kvalitetsregister är certifierade av den nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister.
 
När ett register är fullt utbyggt blir det möjligt att följa medicinska resultat i sjukvården för alla patienter i landet samt hur enskilda regioner, sjukhus och kliniker bedriver sin vård. 
 
Hälso- och sjukvården på Gotland rapporterar till en rad olika kvalitetsregister, se urval nedan. Registren används av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin vardag.
 
På 1177.se kan du läsa mer om bl.a. hur du kan använda uppgifterna från ett kvalitetsregister, vilka rättigheter du som patient har och hur du kontaktar ett register.