Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tel: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kurslitteratur

Studerande på grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden. Böckerna lånar du i Vuxbiblioteket. 

Studerande på gymnasienivå bekostar själva sina läroböcker och distansmaterial.

Kostnader för skrivmaterial och eventuell kopiering och utskrifter från datorer betalar du själv. 

Se länk nedan till aktuell kurslista Flex (obs: ej Hermods).