Kontakt

Ulla Maija Madison, kurator
Telefon: 0498-20 35 26 
E-post: ulla-maija.madison@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kurator

Vår kurator heter Ulla Maija Madison och finns här för dig som studerar hos oss. 

Du kan ta kontakt med henne om du behöver råd och hjälp kring din livssituation eller ditt psykiska mående. Ulla-Maija hittar du i rum 41. 

Kontaktuppgifter

Telefon: 0498-20 35 26
E-postadress: ulla-maija.madison@edu.gotland.se