Kontakt

Göran Gynther
Tandvårdschef och ordförande i Gotlands Kunskapsstyrningsråd
E-post: goran.gynther@gotland.se

 

Thomas Kunze
Chefläkare
E-post: thomas.kunze@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrationsfoto: Sveriges Kommuner och regioner

Nationell kunskapsstyrning i region Stockholm-Gotland

Nu etableras ett nationellt system för att kunskapsstyrningen ska bli mer samordnad och effektiv. Parallellt med detta pågår ett projekt som ska anpassa kunskapsstyrningen i region Stockholm-Gotland till den nationella strukturen.

Via länken längst ner på denna sida kommer du till aktuell information om det pågående projektet.

Bakgrund

Region Gotland och Region Stockholm medverkar i ett gemensamt projekt i etableringen av en ny nationell struktur för kunskapsstyrning. Samtidigt ska den befintliga strukturen i region Stockholm-Gotland anpassas till den nationella. Syftet med kunskapsstyrning är att säkerställa att alla invånare ska ha tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor, baserad på bästa möjliga kunskap. Vårdens medarbetare och patienter ska enkelt ha tillgång till aktuell kunskap i varje möte.

Den nationella strukturen etablerades under 2018 av samtliga 21 regioner i samverkan. Nationella programområden och arbetsgrupper för olika sjukdomar inrättas med experter från alla sjukvårdsregioner. Det etableras också nationella samverkansgrupper inom tvärgående områden som till exempel patientsäkerhet, läkemedel och medicinsk teknik.

Kontakt

Se "Kontakta oss" högst upp på sidan.