Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration SKL

Nationell kunskapsstyrning i region Stockholm-Gotland

Nu etableras ett nationellt system för att kunskapsstyrningen ska bli mer samordnad och effektiv. Parallellt med detta pågår ett projekt som ska anpassa kunskapsstyrningen i region Stockholm-Gotland till den nationella strukturen.

Via länken längst ner på denna sida kommer du till aktuell information om det pågående projektet.

Bakgrund

Region Gotland och Stockholms läns landsting (SLL) medverkar i ett gemensamt projekt i etableringen av en ny nationell struktur för kunskapsstyrning. Samtidigt ska den befintliga strukturen i region Stockholm-Gotland anpassas till den nationella. Syftet med kunskapsstyrning är att säkerställa att alla invånare ska ha tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor, baserad på bästa möjliga kunskap. Vårdens medarbetare och patienter ska enkelt ha tillgång till aktuell kunskap i varje möte.

Den nationella strukturen etableras under 2018 av samtliga 21 landsting och regioner i samverkan. Nationella programområden och arbetsgrupper för olika sjukdomar inrättas med experter från alla sjukvårdsregioner. Det etableras också nationella samverkansgrupper inom tvärgående områden som till exempel patientsäkerhet, läkemedel och medicinsk teknik.

Under 2018 tar projekt Kunskapsstyrning i region Stockholm-Gotland fram ett förslag på strategisk plan för ett mer sammanhållet system, integrerat med den nationella strukturen. I projektet ingår även att säkerställa nomineringar av ledamöter och värdskap i den nationella strukturen.

Kontaktpersoner inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Göran Gynther
Tandvårdschef och ordförande i Gotlands Kunskapsråd
E-post: goran.gynther@gotland.se

Thomas Kunze
Chefläkare HSF
E-post: thomas.kunze@gotland.se

Efter den 9/11- 2019:

Karin Hanaeus
kvalitetschef HSF och processledare/koordinator i Gotlands Kunskapsråd