Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlands slöjd- och formkonsulent Annica Doms. (Foto: Gotlands Museum.)

Kulturutveckling på Gotland

Åtta kulturutvecklare arbetar med utvecklingsfrågor på Gotland.

Kulturutvecklarnas uppdrag är att främja kulturen inom teater, musik, dans, film och rörlig bild, konst, kulturarv, slöjd/form samt litteratur/litterärt skapande. Utvecklaren har en strategisk, utåtriktad och nätverkande roll och är en samtalspart kring idéer, frågor, finansiering och behov. Utvecklarna initierar till exempel seminarier, mötesplatser, utbildningar och projekt. Kulturutvecklarna på Gotland är en del av kultursamverkansmodellen och arbetar för att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen på Gotland med utgångspunkt i Gotlands Kulturplan 2021-2024 och Vårt Gotland 2040.

Fyra av utvecklarna har Region Gotland och Kulturenheten som huvudman och fyra arbetar på Gotlands museum.

Från 2022 sker en satsning på den regionala kulturutvecklingen med ökat fokus på samverkan mellan områdena och även inom konstområdet litteratur och litterärt skapande. Utvecklarna samarbetar regelbundet även inom Kulturenheten kring beredning av stöd, inköp av kultur till skolan och Kulturskolan samt med Biblioteksutveckling Gotland.