Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare och föreningsfrågor
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands kulturpris

Region Gotlands kulturpris har funnits sedan 1962. Priset är på 25.000 kronor och delas årligen ut till en person eller organisation som bidragit till en betydande kulturgärning för Gotland.

 

Vill du nominera någon till Region Gotlands kulturpris?

Tycker du att det finns någon på Gotland, en person eller en organisation, som utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse? Då kan du nominera denna person eller organisation till att få Region Gotlands kulturpris. 

Den nominerade behöver inte vara bosatt eller verksam på Gotland men ska ha bidragit till en betydande kulturgärning för Gotland. Det går inte att nominera en tjänsteperson anställd inom Region Gotland.

Det är möjligt att varje år den 1 januari–1 oktober nominera årets kulturpristagare via länken: 

Länk till nomineringsformulär Region Gotlands kulturpris 

Nominering sker primärt via e-tjänst, i annat fall vänligen kontakta handläggaren.
 

Har du frågor och/eller inte har möjlighet att nominera via e-tjänsten?

Kontakta kulturutvecklare Madeleine Nilsson.
Mejl madeleine.nilsson01@gotland.se, telefon 0498-26 96 28
 

Kulturpristagare 2022

År 2022 fick skådespelaren Lennart Bäck kulturpriset.

Läs mer om 2022 års kulturpristagare här