Sök

Kulturplan

Hitta på sidan

Kulturplanen redogör för Region Gotlands mål och ambitioner för kulturområdet de närmaste fyra åren.

Kulturplan 2025–2028

Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för Gotland har påbörjats. I en tid när kulturens värde ifrågasätts i många sammanhang, blir den regionala kulturpolitiken ännu viktigare. Dina tankar och inspel behövs!

Under januari till mars pågår arbetet med att formulera mål och komma med förslag till insatser. Det sker i arbetsmöte med politiker, i grupper med tjänstemän inom Region Gotland och i dialoggrupper inom respektive kulturområde dit representanter från olika grupper bjuds in.

  • Enkät i april

Under april månad har du möjlighet att tycka till om det vi har tagit fram via en enkät. Vi återkommer med mer information. Efter enkäten bearbetas kulturplanen och går som förslag till regionstyrelsen den 18 juni.

  • Remiss i september

Kulturplanen går därefter på öppen remiss. Du eller din organisation kan komma med återkoppling fram till den 30 september 2024.

  • Beslut i december

Efter ytterligare bearbetning går en slutgiltig version av kulturplanen till politiskt beslut i regionfullmäktige den 16 december 2024. I januari 2025 börjar den sedan gälla.

Kulturplan 2021–2024

Vi är inne på sista genomförandeåret av Kulturplan 2021–2024. Några av de saker som har hänt eller påbörjats de senaste fyra åren är:

  • Bidragsöversyn, konstöversyn och dansöversyn har genomförts.
  • Ett resurscenter för konst, slöjd och form håller på att ta form.
  • Ett nytt stödsystem, med bland annat nya stöd för fria professionella kulturskapare och projektstöd, har beslutats och väntar på att införas.
  • En ny utvecklarorganisation är på plats med ett mer strategiskt arbetssätt.
  • Diskussioner pågår om att göra Solbergabadet till ett ungkulturhus.
  • Många insatser för kultur och hälsa har genomförts i samverkan mellan det fria kulturlivet, institutioner och Region Gotland.
  • Ett utökat arbete för kulturföretagare har inletts, genom bland annat projektet Omställningskultur och framtagande av Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2024
Dela sidan