Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Malin Bergström
Nämndsekreterare/UAF
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.bergstrom01@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare
Telefon: 0498-26 96 28
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Björn Ahlsén
kulturstrateg
tel 0498-269681, 070-4477436
bjorn.ahlsen@gotland.se

 

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker
S:ta Karins ruin mot Östersjöns fond

Kulturarv

Kulturarv och kulturmiljöer

Vårt kulturarv består av materiella och immateriella uttryck för mänsklig verksamhet, exempelvis byggnader och fornlämningar, men även traditioner, berättelser och konst.

Kulturarvet är inte statiskt utan förändras och omformuleras under olika tidsperioder. Kulturarvet har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv.

De senaste decennierna har synen på kulturarvet förändrats. Kulturarvet uppfattas inte längre som bara en del av det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå och samspela med vår egen tid. Synen idag är inte bara att arvet ska beskrivas, vårdas och bevaras utan att det också kan användas.

Det offentliga ansvaret för kulturarvet delar Region Gotland med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. Gotlands museum har uppdraget att levandegöra kulturarvet genom utställningar, skrifter, samarbete med skolan och insatser för kulturturism.  

Världsarvet Visby

Hansestaden Visby är en unik stad och upptogs 1995 på UNESCO:s lista över världens kulturminnen.

UNESCO:s motivering:
"ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning."
 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?