Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för "Hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023-2027

Genomförandeprogram:
Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023-2027

"Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland” är ett gemensamt program för alla som vill bidra till att Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.

Programmet är kopplat till Gotlands regionala utvecklingsstrategi, "Vårt Gotland 2040". Tanken är att det ska göra det tydligare vad vi gemensamt behöver arbeta med de kommande fyra åren för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

"Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland" antogs av regionfullmäktige den 27 mars 2023 och vänder sig till alla aktörer som vill samverka. Hela programmet går att läsa på länken nedan:

"Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland".

Gemensam kraftsamling

Region Gotland har varit ansvariga för att ta fram själva programmet. Det arbetet har gjorts tillsammans med många aktörer på ön, allt från ideella organisationer, privata företag och andra myndigheter. Att arbeta med programmets mål behöver vi göra tillsammans. Det kan innebära att tänka nytt och hitta nya samarbeten mellan olika aktörer.

Forum för social välfärd - hitta andra att samverka med

Under arbetet med att ta fram programmet har "Forum för social välfärd" varit en samlingsplats för alla aktörer som velat bidra. Forumet fortsätter nu att vara en fysisk mötesplats 4 -5 gånger per år för alla verksamheter/aktörer som vill vara med och arbeta med de gemensamma målen i programmet. Den som kommer till forumet behöver kunna representera sin verksamhet och föra dess talan. 

Kommande sammankomster

 

Våren 2024

   Onsdag den 14 februari, kl 9:00-11:30
 

   Tema: Ett år med kraftsamlingen - nästa steg

   Anmälan: öppnar ca en månad innan forumet

 

 

  Tisdag den 9 april, kl. 13:00-15:30

  Tema: Öka skolnärvaro i både grundskola och gymnasium 

  Anmälan: öppnar ca en månad innan forumet

 

Tidigare sammankomster

  • 21 november 2023. Tema: Ett rörelserikt Gotland
  • 21 september 2023. Tema: En inkluderande arbetsmarknad.
  • 1 juni 2023. Tema: Södra Gotland samverkar (förebygg våld)
  • 4 april 2023. Tema: Att motverka riskbruk, beroende och utanförskap hos unga
  • 15 februari 2023. Tema: ofrivillig ensamhet

 

Vi vill vara med i arbetet, hur gör vi? Kontakta socialvalfard@gotland.se.