Sök

Kontrollplaner

Det ska finnas en kontrollplan för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan.

I en kontrollplan redovisas vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan är att kontrollera moment i byggandet, som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand om de inte görs rätt. Det är byggherrens ansvar att det finns en kontrollplan.

Vad gäller i ditt projekt?

  • Vid enklare projekt, där det inte krävs kontrollansvarig, lämnas ett förslag på kontrollplan in för godkännande vid ansökningstillfället. Miljö- och byggnämnden kan då godkänna kontrollplanen och ge startbesked i samband med bygglovet.
  • Vid större projekt lämnas kontrollplanen in inför det tekniska samrådet, efter att bygglovet har beviljats. När miljö- och byggnämnden godkänt byggherrens förslag på kontrollplan skickas denna ut tillsammans med startbeskedet.
  • Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av att kontroller utförs. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked kan ges. Först när slutbesked har utfärdats får byggnaden tas i bruk.
  • I de större projekten där det krävs tekniskt samråd, krävs det även en certifierad kontrollansvarig.

Vad ska finnas med i en kontrollplan?

  • Vad som ska kontrolleras
  • Vem som ska utföra kontrollen (till exempel projektör, sakkunnig, entreprenör)
  • Vilken kontrollmetod som används (tillexempel med mätinstrument)
  • Mot vad ska man kontrollera (en konkret handling som till exempel ritning, arbetsbeskrivning eller en bestämmelse)
  • Hur ska kontrollen redovisas

I länklistan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika ärenden. Du får gärna utgå från dessa exempel när du tar fram din kontrollplan.

Övriga dokument kopplade till kontrollplaner

Kontakta Region Gotland

Bygglovsavdelningen

När du ringer till oss väljer du knappval 3.

Vi har telefontid klockan 07.00-17.00 på vardagar

Postadress
Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar klockan 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Begära ut handlingar
Kontakta miljö- och byggnämndens registratur på registrator-mbn@gotland.se. Utlämnande av handlingar kan medföra en kostnad för kopiering/framtagande.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00