Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontakt kulturenheten

Region Gotlands kulturenhet består i dagsläget av nio fast anställda medarbetare och tre visstidsanställda. 

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, bidrag och stöd
Telefon: 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Telefon: 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Gia Schager
Dansutvecklare
Telefon: 070-447 74 59
E-post: gia.schager@gotland.se

Annika Wassén
TJÄNSTLEDIG 
Musik- och teaterutvecklare
Telefon: 070-723 03 22
E-post: annika.wassen@gotland.se

Moa Candil
Litteraturutvecklare
Telefon: 070-447 69 52 
E-post: moa.candil@gotland.se

Isak Mozard
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 072-3801910

E-post: isak.mozard01@gotland.se

Vera Kebbe
Musikutvecklare 
Telefon: 073-7658405
E-post:
 vera.kebbe-sandstrom@gotland.se

Anna Holmlin Nilsson
Teaterutvecklare
Telefon: 070-7230322
E-post: anna.holmlin-nilsson@gotland.se


Film på Gotland:


Ville Jegerhjelm
Filmutvecklare talang och produktion, filmkommissionär
Telefon: 070-421 75 90
E-post: vilhelm.jegerhjelm@gotland.se

Monalisa Sundbom
Filmutvecklare visning och spridning
Telefon: 070-447 70 03
E-post: monalisa.sundbom@gotland.se

Joakim Norrby
Filmutvecklare barn och unga
E-post: joakim.norrby@gotland.se 

Utvecklare på Gotlands museum:

Sofia Hoas

Kulturarvsutvecklare
Tel 0498-29 27 53 alt 070-786 51 74
E-post: sofia.hoas@gotlandsmuseum.se

Anso Norling
Slöjd- och formutvecklare
Telefon: 0498-29 27 37, 070-757 46 59
E-post: anso.norling@gotlandsmuseum.se

Annica Doms
Slöjd- och formutvecklare
Telefon: 070-492 60 34
E-post: annica.doms@gotlandsmuseum.se

Armin Scholler
Konstutvecklare
E-post: armin.scholler@gotlandsmuseum.se