Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlansd slöjd- och formkonsulent Frode Falkenhaug. (Foto: Bo Loquist.)

Kulturkonsulenter på Gotland

Det finns sju kulturkonsulenter inom sex kulturområden på Gotland. 

Kulturkonsulenternas uppdrag är att främja kulturen inom sitt område. Konsulenten har en rådgivande funktion och är en samtalspart för idéer och frågor, undersöker behov av och initierar t ex seminarier, utbildningar och projekt. 
 
Kulturkonsulenterna möts regelbundet i Regionalt forum för kulturutveckling, RFKU, tillsammans med regionens kulturstrateg, länsbibliotekets biblioteksutvecklare samt chefen för Kulturskolan.