Kontakt

Petra Thunegard Gråberg
Näringslivs- och kompetensförsörjningsstrateg

Telefon: 0498-26 92 13
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkan genom kompetensplattformen

Kompetensplattformen är ett samverkansforum vars syfte är att bidra till:

 • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
 • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
 • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt
 • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Målsättning

Målsättningen är att genom ökad kunskap och samordning matcha tillgången/utbud med efterfrågan/behov på arbetskraft.

Aktörer

Samverkan sker mellan Region Gotland och lokala/regionala aktörer.

 •  Arbetsförmedlingen Gotlands län
 •  Företagarna Gotland
 •  Gotland Grönt Centrum 
 •  LO
 •  Länsstyrelsen Gotlands Län
 •  Region Gotland  (regionstyrelseförvaltningen, gymnasieskolan,  vuxenutbildningen, Folkhögskolan) 
 • Svenskt Näringsliv
 • Tillväxt Gotland
 • Uppsala Universitet Campus Gotland

Bakgrund

Kompetensplattformen för Gotland har etablerats för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på lång sikt. Uppdraget innebär bland annat att kunskapsunderlag och behovsanalyser tas fram.