Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Petra Thunegard Gråberg
Näringslivs- och kompetensförsörjningsstrateg

Telefon: 0498-26 92 13
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kompetensplattform Gotland

Region Gotland har med stöd av projektmedel från Tillväxtverket identifierat ett nytt arbetssätt för sin regionala kompetensplattform.

Arbetet kommer framöver bygga på övergripande styrgruppsmöten och mindre arbetsgrupper som arbetar operativt med identifierade insatser kopplade till regionala kompetensförsörjningsbehov. Arbetssätt, vad ett deltagande i kompetensplattformen innebär liksom uppnådda resultat och kommande prioriteringar finns nu dokumenterade i en handlingsplan.

En manual för samordnandet av kompetensplattformen har även tagits fram inom projektet som ett stöd för samordnaren.

En förstudierapport har tagits fram med identifierade projekt och projektägare inom "Hållbara Gotland"- ett statligt näringslivspaket för perioden 2017-2019 om 100 miljoner kronor där kompetensförsörjning pekats ut som en av fem innovationsmiljöer på Gotland. Samtliga projektidéer går i linje med Region Gotlands Tillväxtprogram”. 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?