Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se 
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvällsvy ut från den inre hamnen i Visby.

Kommunikationer till och från Gotland

Välfungerande flyg- och färjetrafik är avgörande för Gotlands utveckling. Kommunikationerna har direkt påverkan på Gotlands attraktions- och konkurrenskraft, ekonomiska utveckling och välfärd. Hållbarhet, långsiktighet och god tillgänglighet behövs för att det gotländska samhället och näringslivet ska kunna fortsätta att bidra till tillväxt i hela landet.

Gotland ligger mitt i Östersjön. Det är 15 respektive 12 mil till Nynäshamn och Oskarshamn, de två fastlandshamnar som trafikeras av den upphandlade färjetrafiken. Trafiken går idag på drygt tre timmar enkel väg. Med flyg tar det 40 minuter till Bromma flygplats och 50 minuter till Arlanda flygplats. Hamnarna och flygplatserna på fastlandet är viktiga noder för Gotland och behöver fungera effektivt med smidiga förbindelser till andra målpunkter.