Kontakt

Post/besöksadress:
​Klinte förskola
Garvaregatan 22
623 77 Klintehamn

Telefon till avdelningarna:
Ugglan 0737-65 82 13
Bläcku 0737-65 85 30
Sparven 0737-65 86 83
Tornfalken 0700-83 07 00
Staren 0737-65 86 17
Örnen 0704-47 78 04

Rektor:
Lotta Rehn
Tfn: 0498 - 20 41 31
E-post: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektorer
Helene Nilsson
Tfn: 0498 - 26 94 36
E-post: helene.nilsson02@gotland.se

Johanna Klintberg
Tfn: 0498 - 20 43 95
E-post: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör:
Tove Jacobsson
Tfn: 0498-20 48 44
E-post: tove.jacobsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klinte förskola i Klintehamn

Verksamheten i vår förskola präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande. I leken känner man delaktighet och gemenskap med kamrater. I leken ges på ett lustfyllt sätt utrymme till lärande. Där utvecklas också den sociala kompetensen och barnen tränar konfliktlösning, samspel samt bearbetar upplevelser. I all lek stimuleras språket och barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra. 

Hitta direkt