Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

Jobbvägen
E-post: jobbvagen@edu.gotland.se

Lena Jonasson
Enhetschef med ansvar för feriejobb, etablering och anställningsteam
Telefon: 0498-20 38 22
E-post: lena.jonasson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration som visar processkartan för Jobbvägen.

Jobbvägen

Verksamheten Jobbvägen, som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier, erbjuds av arbetsliv och etablering som är en del av Region Gotland. För gotlänningar i åldern 16–66 år, som behöver ett samordnat stöd från samhället för att nå arbete eller studier. 

 

Inom avdelningen arbetsliv och etablering finns det olika inriktningar inom Jobbvägen utifrån vilket stöd individen behöver för att nå egen försörjning via arbete eller studier. 

Jobbvägen

Aktiviteter som erbjuds:

 • individuellt stöd av arbetslivscoach
 • studie- och yrkesvägledning
 • stöd i jobbsökande och matchning mot arbetsgivare med anställningsbehov
 • praktik inför anställning
 • studiebesök hos arbetsgivare eller utbildningsanordnare
 • kompetenshöjande program för ökad hälsa, självkännedom, struktur och planering med syfte att öka deltagarnas möjligheter att närma sig arbete eller studier

Inriktningar inom Jobbvägen

 • BAS
 • Unga
 • Språk
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering (tidigare JobbSam 3.0)

Jobbvägen – arbetslivsinriktad rehabilitering

Aktiviteter som erbjuds:

 • individuellt stöd av arbetslivscoach
 • arbetsträning
 • bedömning av arbetsförmåga
 • kompetenshöjande program för ökad hälsa, självkännedom, struktur och planering med syfte att öka deltagarnas möjligheter att närma sig arbete eller studier

Kontaktuppgifter

Jobbvägen: jobbvagen@edu.gotland.se

Om arbetsliv och etablering

Avdelningen för arbetsliv och etablering är en del av Region Gotland. Avdelningens uppdrag är fördelat på tre verksamhetsområden. Studie- och yrkesvägledning, etablering i samhällslivet och arbetslivet samt särskilda anställningar inom Region Gotland.

Gemensamt för dessa uppdrag är att stärka och vägleda individer till ett självständigt liv med möjlighet till genomgångna studier och arbete.

På avdelningen arbetar arbetslivscoacher, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadshandläggare.  

Arbetsliv och etablering samarbetar med aktörer inom skola och utbildning, arbetsmarknad, försäkringskassan, socialtjänst, hälsa och sjukvård, migration och integration samt ideella organisationer. Det görs för att tillhandahålla tjänster av god kvalitet som möter det behov som gotlänningar har för att nå egen försörjning via arbete eller studier.