Kontakt

Besöksadress:
Enheten för arbetsliv
Mästergatan 5 E
621 82 Visby
 
 
Lena Jonasson, samordnare för Jobbsam 3.0
Telefon: 0498-20 38 22
 

Maggie Hilltorn Bogren, coach
Telefon: 0498-20 44 15
E-post: maggie.hilltorn-bogren@gotland.se

Mikaela Häglund, coach
Telefon: 0498-203640
E-post: mikaela.haglund@gotland.se

Caroline Sedelius, coach
Telefon:0498-26 34 39
E-post: caroline.sedelius@gotland.se

Marie Hörnell, coach
Telefon: 0498-203676
E-post: marie.hornell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
illustration för JobbSam

JobbSam

JobbSam riktar sig till gotlänningar, 16 - 64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Målet är att med nära stöd, inom 12 månader, hitta en hållbarhet i arbetsträning eller i studier. 

Ett nära stöd innebär en coach som med praktiskt och socialt stöd följer deltagaren under hela insatsen.

Behovet av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att nå sitt mål.

Genom JobbSam samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland. Insatsen genomförs av avdelningen för arbetsliv och etablering.

JobbSam finansieras av samordningsförbundet FinsamGotland.
 

Finsams logotyp