Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utmärkelsen Jämställd skola

Som en led i arbetet för jämställdhet i skolan har utmärkelsen Jämställd skola arbetats fram som ett bevis på skolornas viktiga arbete med jämställdhets- och värdegrundsfrågor.

Yinyang
 

Programmet för jämställd skola på Gotland är avslutat våren 2017. Denna sida ger en information om vilka förskolor och skolor på Gotland som deltagit och fått utmärkelsen.

Förskolor och skolor som tilldelats utmärkelsen Jämställd skola

 • Förskolan Korallen, 8/2 2012
 • Förskolan Torpet 8/2 2012
 • Västerhejde skola F-6, 8/2 2012
 • Öja fritidshem och skola F-6, 8/3 2012
 • Förskolan Lärkan Öja 8/3 2012
 • Högby fritidshem och skola F-6, 10/12 2012
 • Havdhem fritidshem, 10/12 2012
 • Förskolan Havdhem, 10/12 2012
 • Väskinde skola F-6, 10/12 2012
 • Förskolan Storken, 19/4 2014
 • Förskolan Asken, 19/4 2014
 • Förskolan Linden, 19/4 2014
 • Förskolan Humlan, 19/4 2014
 • Förskolan Sjöliljan, 11/6 2014
 • Förskolan Forellen, 2/2 2015
 • Vänge skola F-6, 26/5 2015
 • Kräklingbo skola F-6, 26/5 2015
 • Havdhem skola F-6, 10/6 2015
 • Dalhem skola F-6, 11/10 2016
 • Endre skola F-6, 11/10 2016
 • Romaskolan F-9, 2/12 2016
 • Förskolan Vitkålen, 5/5 2017
 • Förskolan Blå huset, 5/5 2017
 • Förskolan Persgränd, 5/5 2017
 • Förskolan Kabyssen, 15/6 2017
 • Förskolan Skräddaren, 15/6 2017
 • Förskolan Bryggaren, 15/6 2017
 • Förskolan Glasmästaren, 15/6 2017