Kontakt

Fritidshemsutvecklare

Linda Forsblom 
E-post: linda.forsblom@gotland.se

Ian Mack
E-post: ian.mack@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolbarn som balanserar på trädstock

Jämlika fritidshem

”Jämlika fritidshem" är ett utvecklingsarbete som handlar om att öka likvärdigheten och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom Region Gotlands fritidshemsverksamhet.

Utvecklingsarbetet startade år 2021 under ledning av två av våra lärare i fritidshem. 

Arbetet har bland annat handlat om att:

• I samarbete med rektorer utveckla samarbetet mellan fritidshemsverksamheten och undervisningen i klassrum.

• Tillsammans med ansvarig rektor säkerställa att alla fritidshem har genomgått Skolverkets webutbildning fritidshemmens uppdrag del 1 och 2.

• Samarbeta med rektorer och HR-funktioner kring kompetensförsörjningsfrågor och hur legitimationsgraden i fritidshem kan höjas.

• Vara ett stöd till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i åtgärder för fritidshemmen framåt . Arbetet utgår utifrån resultatet från fritidshemsenkätenen samt aktuell forskning på området. 

• Omvärldsspana och ta in goda exempel från andra regioner och ge förslag på aktuella fortbildningar för fritidshemmen på Gotland.